Ghid de RESURSE UMANE

Scris de: Futurejobs, Publicat Joi, 29 Septembrie

Procesul de Recrutare

In orice economie nationala, domeniul Resurse Umane ocupa un rol esential in activitatea companiilor si in dezvoltarea fortei de munca din cadrul acestora; de aceea, orice investitie in resursele umane nu va fi niciodata in van.

Managementul Resurselor Umane are scopul de a asigura totalul posturilor din organigrama unei companii tinand cont de principiul "omul potrivit la locul potrivit". Aceststa necesita o analiza atenta in structura companiei ce trebuie derulata in 3 etape:

1) Creerea departametelor companiei, a manualului de operatiuni standard S.O.P., a Regulametului de Ordine Interioara;

2) Recrutarea, selectarea, angajarea, evaluarea, salarizarea personalului;

3) Procesul de formare, perfectionare, evaluare si promovare a personalului, proces ce trebuie mentinut pe toata perioada de activitate al unei companii. 

Procesul de evaluare a personalului este unul foarte important deoarece presupune pe de-oparte identificarea nivelul de pregatire a angajatilor la un moment dat, iar pe de alta parte modul in care acestia si-au adus la indeplinire obiectivele de realizat si sarcinile din fisa de post, toate reflectnadu-se direct in rezultatatul si scopul final al oricarei companii.

Evaluarea personalului poate avea loc in mai multe scopuri:

      1. Scopul imediat si limitat - fiind o evaluare a pesonalului efectuata in vederea:

- Disponibilizarii;

- Promovarii;

- Trimiterii la cursuri de specializare. 

     2. Cu efecte pe termen mediu

- Evaluarea persoanlului in vederea ierarhizarii acestuia;

- Stabilirea treptelor de salarizare a personalului;

    3. Scop general cu efecte pe termen lung:

- Continuarea procesului integrat de gestionare a personalului - ce consta in evaluarea si perfectionarea personalului;

Principiile si instrumentele folosite de Departamentul - Resurse Umane poate diferi de la entitate la alta in functie de marimea si scopurile evaluarii sesiunilor de evaluare a acestora.

Eficienta desfasurarii sesiunilor de evaluare a personalului depinde de cel putin trei factori:

    1. Prepararea sesiuni de evaluare;

    2. Modul de concepere a scalelor sistemului;

    3. Pregatirea si experienta evaluatorilor.

Companiile pot folosi diverse instrumente de evaluare:

a) Teste de aptitudini, de cunostinte generale si profesionale, de personalitate, teste psihologice, situationale sau proiective;

b) Probe de lucru;

c) Chestionare tehnice sau de personalitate;

d) Interviuri individuale si de grup;

 

Etapele evaluarii de personal pot fi structurate in:

- Stabilirarea standardelor de performanta ale postului;

- Comparea performantelor ocupantului de post cu standardele companei;

Folosirea feedback-ului angajatului evaluat in vederea imbunatatirii performantelor sale;

Pentru o selectarea/evaluarea cat mai corecta a unui candidat/angajat este necesara angrenarea cat mai multor instrumente de evaluare pentru obtinerea unui profil cat mai complet al persoanei evaluate si colectarea a cat mai multe informatii desprea evaluat.


 

Studiu: Confruntă criza prin eliminarea deficitului de talente

În cel de-al şaptelea an în care se manifestă deficitul global de talente, iar peste o treime dintre angajatori au probleme în a găsi talentul necesar dezvoltării companiilor, acestea din urmă încep să se resemneze din ce în ce mai mult cu situaţia precară în ceea ce priveşte căutarea de angajaţi competenţi. Pe măsură ce situaţia se îmbunătăţeşte la nivelul economiilor din toată lumea, deficitul de talente nu va face decât să se amplifice, adâncind şi mai mult această resemnare.

Angajatorii “smart” trebuie să-şi elaboreze anumite strategii dedicate forţei de muncă care să se alinieze la strategiile de afaceri pentru a putea soluţiona problemele legate de identificarea de talente cu care se confruntă la ora actuală şi cu care vor continua să se confrunte şi în anii care vor urma. În “Era Resurselor Umane”, o astfel de abordare este cea care face diferenţa dintre companiile care se străduiesc să supravieţuiască şi cele care vor progresa şi se vor detaşa de concurenţă.

Sursa: Manpower Romania - Categoria: Studii

 

 

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă pentru Trimestrul 3, 2012

A fost realizat prin intervievarea unui eşantion reprezentativ de 621 de angajatori din România. Toţi participanţii la acest studiu au fost întrebaţi: “Cum anticipaţi evoluţia angajărilor totale în locaţia dumneavoastră pe durata a trei luni, până la sfârşitul lunii septembrie 2012 în raport cu trimestrul actual?”

 

Angajatorii români anticipează un ritm stabil privind angajările în Trimestrul 3, 2012. Având în vedere că 26% dintre angajatori se aşteaptă la extinderea volumului de personal, 9% previzionează descreşteri şi 64% nu anticipează nicio schimbare, Previziunea Netă de Angajare se situează la valoarea de +17%. Pe parcursul acestui raport se foloseşte termenul „Previziune Netă de Angajare”. Această valoare se obţine făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a volumului total de angajări şi procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor în locaţia lor, în trimestrul următor. Rezultatul acestui calcul îl reprezintă Previziunea Netă de Angajare.

Previziunea Netă de Angajare indică o creştere moderată de 8 puncte procentuale comparativ cu trimestrul anterior, însă este cu 3 puncte procentuale mai scăzută faţă de Trimestrul 3, 2011. În urma ajustării valorilor previziunii, astfel încât să se ţină cont de variaţiile sezoniere, Previziunea atinge valoarea de +10%, menţinându-se relativ stabilă, atât faţă de trimestrul anterior, cât şi faţă de perioada similară a anului trecut. 

Începând cu ediția pentru Trimestrul 2, 2012 a studiului, toate datele prezentate sunt date ajustate sezonier, cu excepţia cazurilor în care se menţionează contrariul.  

 

 

 

 

 

 

Comparaţii la nivel de regiuni 

Angajatorii din şapte dintre cele opt regiuni analizate se aşteaptă la creşterea volumului de angajări pe parcursul Trimestrului 3, 2012. Angajatorii din Vest raportează cele mai puternice perspective de angajare, cu o Previziune Netă de Angajare de +20%. Creşteri promiţătoare privind angajările sunt anticipate atât în regiunea Nord-Vest, cât şi în Sud, unde prognoza se ridică la valoarea de +15%. Angajatorii din Centru anticipează un ritm stabil al angajărilor pentru Trimestrul 3, 2012, cu o Previziune de +12%, iar angajatorii din Bucureşti & Ilfov raportează planuri de angajare caracterizate de un optimism rezervat, cu o valoare de +9% a Previziunii. 

Comparativ cu trimestrul anterior, perspectivele de angajare sunt mai scăzute în şase din cele opt regiuni analizate, cele mai notabile deprecieri ale Previziunii, de 4 puncte procentuale, fiind înregistrate în regiunile Sud-Vest şi Bucureşti & Ilfov. În alte două regiuni -  Vest şi Nord-Est – sunt raportate perspective mai puternice în ceea ce priveşte angajările, date fiind creşterile de 8, respectiv 4 puncte procentuale faţă de Trimestrul 2, 2012. Comparativ cu anul trecut, prognoza privind angajările s-a redus în cinci din cele opt regiuni analizate. Previziunea pentru regiunea Sud-Est indică o scădere abruptă de 21 puncte procentuale. Angajatorii din Sud raportează o scădere moderată de 5 puncte procentuale, iar deprecieri de 4 puncte procentuale ale Previziunii sunt înregistrate de angajatorii din Nord-Vest şi de cei din Sud-Vest. Cu toate acestea, planuri de angajare optimiste se raportează în Nord-Est şi în Vest, unde Previziunea a înregistrat creşteri de 5, respectiv 4 puncte procentuale.

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii din toate cele opt regiuni analizate anticipează că vor face angajări pe parcursul trimestrului următor. Cele mai puternice previziuni de angajare sunt raportate de angajatorii din Vest, NordEst şi Nord-Vest. Planurile de angajare indică îmbunătăţiri comparativ cu trimestrul anterior în toate regiunile participante la studiu, însă faţă de perioada similară a anului trecut, acestea se află în scădere în cinci dintre regiunile analizate.

 

 

Bucureşti & Ilfov   +9% Centru   +12%

Angajatorii din regiune anticipează planuri de angajare caracterizate de un optimism rezervat pentru Trimestrul 3, 2012, cu o Previziune Netă de Angajare de +9%. Comparativ cu trimestrul anterior, prognoza indică o scădere uşoară de 4 puncte procentuale, iar faţă de perioada similară a anului trecut Previziunea este cu 3 puncte procentuale mai scăzută. 

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii din regiune anticipează un climat favorabil angajărilor pentru următoarele trei luni. Previziunea se menţine relativ stabilă comparativ cu trimestrul anterior, însă indică o uşoară scădere a oportunităţilor de angajare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cu o Previziune Netă de Angajare de +12% pentru Trimestrul 3, 2012, angajatorii din Centru anticipează creşteri promiţătoare în ceea ce priveşte volumul de personal. Cu toate acestea, valoarea este cu 3 puncte procentuale mai scăzută decât trimestrul anterior, iar intenţiile de angajare se menţin relativ stabile comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

În baza datelor neajustate sezonier, agajatorii din regiune anticipează un climat stabil privind angajările în perioada iulie – septembrie. Comparativ cu trimestrul anterior, Previziunea este uşor îmbunătăţită, iar planurile de angajare rămân neschimbate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

 

 

Nord-Est   +7%            Nord-Vest   +15%

Cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă în această regiune vor putea beneficia de cea mai mare valoare a Previziunii de angajare din Trimestrul 4, 2008 până în prezent. Angajatorii din această regiune raportează o Previziune Netă de Angajare de +7% pentru Trimestrul 3, 2012. Acest rezultat s-a îmbunătăţit cu 4 puncte procentuale faţă de trimestrul anterior şi cu cinci puncte procentuale faţă de acum un an.

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii din regiune anticipează un climat favorabil angajărilor pentru următoarele trei luni. Previziunea indică o creştere bruscă faţă de trimestrul anterior, respectiv o creştere moderată comparativ cu acum 12 luni în urmă.

Cu o Previziune Netă de Angajare de +15%, angajatorii din regiune raportează intenţii favorabile privind angajările pentru trimestrul următor, cu toate că prognoza indică un declin de 3 puncte procentuale faţă de trimestrul anterior. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, Previziunea indică o scădere moderată de 4 puncte procentuale.

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii previzionează un ritm încrezător privind angajările pe parcursul Trimestrului 3, 2012. Comparativ cu trimestrul anterior, Previziunea indică o creştere modestă, iar comparativ cu Trimestrul 3, 2011 rezultă o scădere uşoară a Previziunii.

 

 

Sud   +15% Sud-Est   -1%

Angajatorii din Sud anticipează creşteri promiţătoare de personal în perioada iulie – septembrie, cu o Previziune Netă de Angajare de +15%. Prognoza se menţine relativ stabilă faţă de Trimestrul 2, 2012, însă indică o scădere de 5 puncte procentuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii din regiune previzionează un climat favorabil angajărilor în trimestrul ce urmează. Previziunea indică o uşoară îmbunătăţire comparativ cu trimestrul anterior, însă este vizibilă o scădere moderată comparativ cu Trimestrul 3 al anului trecut.

Angajatorii din regiune anticipează cel mai pesimist climat privind angajările din Trimestrul 1, 2010 până în prezent, raportând o Previziune Netă de Angajare de -1% pentru trimestrul următor. Comparativ cu Trimestrul 2, 2012, planurile de angajare s-au diminuat cu 2 puncte procentuale, iar Previziunea indică o scădere considerabilă de 21 de puncte procentuale faţă de perioada similară a anului trecut.

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii anticipează creşteri promiţătoare ale nivelului angajărilor pe parcursul Trimestrului 3, 2012. Previziunea indică o creştere considerabilă faţă de trimestrul anterior, însă prezintă o scădere bruscă faţă de acelaşi trimestru din 2011.

 

 

 

Sud-Vest   +6%     Vest   +20%

Cu o Previziune Netă de Angajare de +6%, angajatorii din regiune anticipează semne de îmbunătăţire a activităţii de angajare pentru trimestrul următor. Prognoza de angajare indică însă o scădere moderată de 4 puncte procentuale, atât faţă de Trimestrul 2, 2012, cât şi faţă de perioada similară a anului trecut.

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii din regiune se aşteaptă la un ritm constant în ceea ce priveşte angajările pentru următoarele trei luni. Previziunea se menţine relativ stabilă comparativ cu trimestrul anterior, însă indică o scădere moderată faţă de Trimestrul 3, 2011.

Angajatorii din Vest raportează un climat optimist în ceea ce priveşte planurile de angajare pentru Trimestrul 3, 2012, cu o Previziune Netă de Angajare de +20%. Prognoza de angajare indică o creştere moderată de 8 puncte procentuale comparativ cu trimestrul anterior, iar angajatorii raportează o creştere de 4 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului trecut.

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii din regiune raportează  un climat stabil în ceea ce priveşte piaţa muncii din regiune, pe parcursul trimestrului următor. Comparativ cu Trimestrul 2, 2012, Previziunea indică o îmbunătăţire majoră şi o creştere uşoară faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

 

Comparaţii la nivel de sectoare de activitate Angajatorii din opt dintre cele 10 sectoare de activitate analizate anticipează creşteri de personal pe parcursul Trimestrului 3, 2012. Cel mai probabil, piaţa muncii din sectoarele Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi Industria prelucrătoare va fi caracterizată de un climat activ privind angajările, conform angajatorilor care raportează o Previziune Netă de Angajare de +26%, respectiv +25%. Progonoza pentru sectorul Construcţii, cu o valoare de +11%, indică un climat favorabil angajărilor, iar pentru cei din sectorul Agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit, Previziunea situată la valoarea de +9% este caracterizată de un optimism moderat.

Semne de îmbunătăţire se întrevăd şi la nivelul prognozelor pentru sectoarele Administraţie publică şi servicii sociale şi Hoteluri şi Restaurante, ambele cu Previziuni Nete de Angajare de +8%. Angajatorii din sectorul Industria extractivă însă, sunt singurii care raportează perspective negative în ceea ce priveşte angajările, cu o Previziune de -3%.Comparativ cu Trimestrul 2, 2012, prognoza indică îmbunătăţiri în cinci din cele 10 sectoare de activitate analizate. Previziunea pentru sectorul Construcţii este cu 8 puncte procentuale mai ridicată, iar creşteri moderate de 7 puncte procentuale sunt raportate în sectoarele Industria prelucrătoare, Energie electrică, gaze şi apă şi Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. 

Planuri de angajare în scădere sunt raportate de către angajatorii din cinci sectoare de activitate, inclusiv de cei din Industria Extractivă şi Administraţie publică şi servicii sociale, unde Previziunea a suferit scăderi de 5, respectiv 4 puncte procentuale.

Faţă de Trimestrul 3, 2011, prognozele privind angajările se află în scădere în şase dintre cele 10 sectoare de activitate analizate. Cea mai notabilă descreştere, de 17 puncte procentuale, este raportată de angajatorii din sectorul Industria extractivă. Previziunea indică o scădere moderată de 5 puncte procentuale în sectorul Transport, depozitare şi comunicaţii, respectiv de 4 puncte procentuale în sectorul Energie electrică, gaze şi apă. Totodată, angajatorii din două sectoare de activitate raportează îmbunătăţiri ale prognozei: o creştere considerabilă de 9 puncte procentuale este înregistrată în sectorul Agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit, iar o creştere moderată de 6 puncte procentuale este raportată de către cei din sectorul Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul.

În baza datelor neajustate sezonier, angajatorii anticipează creşteri ale volumului de personal pentru trimestrul ce urmează în nouă dintre cele 10 sectoare de activitate analizate. Cele mai puternice intenţii de angajare sunt raportate de angajatorii din sectorul Construcţii, Industria prelucrătoare şi Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. Planurile de angajare indică îmbunătăţiri comparativ cu trimestrul anterior în opt dintre sectoarele analizate, însă faţă de Trimestrul 3, 2011 se evidenţiază valori descurajante privind angajările în şase dintre sectoarele de activitate analizate.

 

 

 

 

SursaManpower RomaniaCategoria: Studiul Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă pentru Trimestrul 3, 2012